Kollegial sparring. Supervision. Kært barn har mange navne. Metoden kommer fra den systemiske tænkning, og er en måde at få nye input til en svær situation.

Cand. phil. Mette Steenfeldt vil lede aftenens møde, hvor du kan få input til fx et dilemma du står i, en konflikt du er låst fast i, en mange facetteret udfordring du har svært ved at overskue o.lign. Vha. interview med reflekterende team, vil Mette styre os igennem en proces, hvor en eller to fokuspersoner får nye og reflekterede input til deres udfordringer. De øvrige deltagere bliver det reflekterende team og indgår i en kreativ og styret proces, som alle får udbytte af at deltage i.

Hvis du ønsker at deltage som fokusperson med et emne, så send en kort beskrivelse til Mette (mettesteenfeldt@gmail.com) inden mødet senest 1. oktober. Du får besked, hvis du bliver udvalgt som fokusperson. 

Tid og sted:

Dato: 5. oktober 2022
Tid: 18.00 - 21.00

Sted:
Restaurant Vestermølle
Oddervej 80, 8660 Skanderborg

Tilmeldingsfrist 28. september 2022

Pris medlemmer:  300 kr. 
Pris gæster: 400 kr.

Kontakt: Helene Kelstrup eller Mette Steenfeldt v/spørgsmål

Program

Kl. 18.00 - 19.00    Spisning
Kl. 19.00 - 20.30   Oplæg og styring af processen v. Mette Steenfeldt
Kl. 20.30 - 21.00   Netværk
     
     Tak for i aften, på gensyn næste gang