Visionen er...

ErhvervsKvinder er Danmarks største netværk for erhvervsaktive kvinder. Vi er et stærkt fagligt og socialt netværk, der giver det enkelte medlem mulighed for personlig og karrieremæssig udvikling. ErhvervsKvinder er med til at sætte dagsordenen for kvinder i dansk erhvervsliv.

Vores mission

Vi er sat i verden for at danne netværk mellem erhvervskvinder og samtidig sikre vores medlemmers indflydelse i dansk erhvervsliv.

Tværfagligt

Vi mødes på tværs af faggrænser til medlemsaftener, netværksarrangementer, diskussionsfora, erfaringsudveksling, virksomhedsbesøg og i mindre netværksgrupper, hvor vi beskæftiger os med både erhvervsspørgsmål, samfundsdebat og kultur.

Vores værdier

Med vores værdisæt vil vi gerne signalere, hvad der er vigtigt for os i vores netværk.

 • Dynamik
  ◦ Vi har et proaktivt netværk at trække på
  ◦ Vi er i bevægelse
  ◦ Vi præger erhvervs- og samfundsdebatten
 • Udfordring
  ◦ Vi udfordrer hinanden for at udvikle os
  ◦ Vi udfordrer beslutningstagere for at skabe bedre vilkår
 • Succes
  ◦ Vi skaber betingelser for personlig og faglig udvikling
  ◦ Vi skaber værdifulde resultater

Målgruppe

Vores målgruppe er erhvervsaktive kvinder på alle niveauer, iværksættere og selvstændige og kvinder, der generelt gerne vil udvikle sig. Vi repræsenterer alle aldersgrupper - og du er også velkommen som nyuddannet.

Er ErhvervsKvinder politisk?

ErhvervsKvinder er en politisk neutral organisation og derfor fri af partipolitiske tilhørsforhold. I ErhvervsKvinder er det vores klare ambition at være med til at sætte dagsordenen for kvinder i dansk erhvervsliv. Derfor arbejder vi aktivt for synliggørelse af relevante erhvervs- og kønspolitiske problemstillinger i bl.a. medierne, ligesom vi udarbejder konkrete forslag og løsningsmodeller til politikere, opinionsdannere og offentlighed. Endvidere står vi løbende bag undersøgelser af kvinders muligheder og trivsel i dansk erhvervsliv.