EK BestyrelsesKvinder (EKBK)

EKBK er for alle medlemmer i ErhvervsKvinde, der ønsker at arbejde i bestyrelser. Du kan have interesse i at arbejde i en bestyrelse, sidde i en bestyrelse på nuværende tidspunkt, eller have bestyrelseserfaring fra tidligere.

Databasen er tænkt som en sparrings- og erfaringsgruppe i forbindelse med alt bestyrelse på landsplan. Der afholdes min. et årligt møde (første gang forår 2020 i Aarhus) med fokus på vidensdeling og kompetenceudvikling fra eksterne foredragsholdere med bestyrelseserfaring.

Ønsker du optagelse i gruppen, skal du sende en mail til formanden og den webansvarlige i din forening, som sørger for oprettelse. Selve "optagelsen" i databasen er indeholdt i dit EK kontingent.

Tovholdere 2019/2020 er Ann Michelle, EK Vestjylland og Anne Mette EK Østjylland.