Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen er foreningens øverste organ og består af formand og næstformand fra hver lokalforening. Hovedbestyrelsen afholder 2 møder om året. Dagsorden og referater er tilgængelige for alle medlemmer, ligesom der efter mødet udsendes et landsdækkende nyhedsbrev til alle medlemmer.