Velkommen til Østjylland lokalforenings side

Foreningen er opstartet den 1. januar 2019. Vi dækker området Horsens, Silkeborg, Odder og Skanderborg. ErhvervsKvinder Østjylland er et forum for interesserede og engagerede erhvervskvinder, der søger sparring, udvikling samt udfordring i et inspirerende samvær med andre erhvervsinteresserede kvinder.

Du kan blive optaget som medlem, uanset om du er selvstændig, mellem jobs, eller ansat med eller uden lederansvar.


Det årlige kontingent er kr. 1.200,- dertil kommer en egenbetaling til arrangementer i løbet af året. 
Som medlem af ErhvervsKvinder Østjylland bliver du en del af et landsdækkende netværk, hvor du hver måned (bortset fra juli og august, hvor der er ferie) kan deltage i vores arrangementer. Her vil du, ud over at blive inspireret, også få mulighed for at netværke og lære andre medlemmer at kende. 

 

Medlemsmøder

Vi afholder medlemsmøder én gang månedligt på forskellige geografiske lokationer i vores lokalforening. Møderne starter kl. 18.00 og slutter omkring kl. 22.00. Dette kan dog variere afhængigt af det enkelte arrangement.

Som medlem koster deltagelse i hvert møde kr. 300,- og kr. 400,- som gæst. Indbetalte beløb refunderes ikke.

I ErhvervsKvinder Østjylland prioriteres de nære og givende relationer med erhvervsdelen i højsædet, hvorfor møderne primært er interne netværksmøder. Enkelte gange vil der også være en foredragsholder.

 

Vores mål er:

Vi ønsker at skabe værdi for det enkelte medlem og ikke mindst nye muligheder via et mindre og stærkt fagligt netværk med sparring og erfaringsudveksling samt uformel networking på tværs af brancher og kompetencer.
ErhvervsKvinder Østjylland er et netværk for erhvervsinteresserede kvinder.

  • Et landsdækkende netværk, hvor du er velkommen til at besøge de andre foreninger.
  • Et netværk, hvor vi er villige til at bruge hinandens kompetencer.
  • Et netværk, hvor fortrolighed, ærlighed og engagement er de bærende kræfter. 
  • Et relationsopbyggende netværk med nærvær i trygge rammer.
  • Et netværk, hvor vi udfordrer hinanden og bakker hinanden op gennem engagement og imødekommenhed samt bruger vores netværk på tværs af et tillidsfuldt fællesskab og her igennem skaber gode betingelser for personlig og faglig udvikling.
     
     

Bliv medlem

Hvis du beslutter dig for at blive medlem, skal du udfylde et ansøgningsskema til bestyrelsen. Her kan du også downloade vores velkomstbrev til nye medlemmer


Du kan deltage som gæst på to medlemsmøder, før du beslutter dig for et medlemskab. Pris kr. 400,00 kr. per møde. Er du interesseret i at komme med som gæst, er du velkommen til at kontakte vores bestyrelsesformand Anne Mette Bergelius på mailadressen: erhvervskvinderostjylland@gmail.com.

 

Venteliste

Et stærkt netværk hvor de bærende kræfter er fortrolighed, ærlighed og engagement, mener vi bedst kan opnås i en mindre forening. Vi har i ErhvervsKvinder Østjylland derfor valgt, at vi til enhver tid højst vil være 25 medlemmer. Dette betyder, at vi fra tid til anden vil have en venteliste for optagelse af nye medlemmer. Vi har derfor valgt en brancheeksklusivitet, hvor vi som det klare udgangspunkt højst vil være et medlem fra hver branche. Vi mener, at dette bidrager til den største alsidighed for medlemmerne i vores netværk, ligesom det skaber de mest retfærdige udvælgelseskriterier fra ventelisten.