Netværksgrupper

Formålet med netværksgrupper

Netværksgrupper under Erhvervskvinder Esbjerg har til formål at udvikle sig gennem ny viden og erfaringsudveksling og sparring på de faglige og personlige udfordringer, der er forbundet med det, at være erhvervskvinder i Esbjerg og omegn.

Formålet er bl.a. at udvide det personlige netværk og at opnå en fælles kompetenceudvikling. Ydermere styrker det tilhørsforholdet til Esbjerg Erhvervskvinder via erfaringsudveksling og vidensdeling.

 

Deltagere

I netværksgrupperne kan alle medlemmer af ErhvervsKvinder Esbjerg deltage.

En netværksgruppe sammensættes ud fra et fælles interessefelt og bør udgøre et engageret og professionelt forum med passende størrelse og er af bestyrelsen fastsat til mellem 3 - 12 aktive deltagere. Deltagerne bør have tilknytning til eller arbejder indenfor netværksgruppens interesseområde. 

Når max. deltagerantallet er nået i en netværksgruppe, kan der opstartes en ny netværksgruppe med samme individuelle formål. Ved opstart af ny netværksgruppe vurderer bestyrelsen i samarbejde med tovholderen for den eksisterende netværksgruppe evt. overflytning af medlemmer for at støtte den nye gruppe i opstarten. 

 

Organisering

Netværksgrupper refererer til bestyrelsen for ErhvervsKvinder Esbjerg. Netværksgrupper skal konstituere sig selv med en kontaktperson. Kontaktpersonen har det overordnede ansvar for at sikre, at de forventelige antal årlige møder afholdes og at bestyrelsen er opdateret.

Ved opstart skal den enkelte netværksgruppe definere, hvilke retningslinjer, der er gældende for den enkelte gruppe i forhold til formål, emneområder og krav til gruppens deltagere i forhold til job og/eller kompetenceområder. 

 

Nuværende har vi følgende netværksgrupper

  1. ErhvervsKvinder Esbjerg HR & ledelse - Kontaktperson Betina Lauridsen, bll@dinforsyning.dk
  2. Erhvervskvinder Esbjerg Personlig branding og netværk - Kontaktperson, Majbrit Lind Bech, mabe@sparkron.dk

Hvis du har lyst til at deltage i en af nævnte grupper, kontakter du blot tovholderen.

 

Emneområder for netværksgruppen

Der henstilles til, at der tages udgangspunkt i ErhvervsKvinder Esbjergs overordnede strategi, og forskellige emner af fælles interesse kan tages op i Netværksgruppen.

Kontaktpersonen er ansvarlig for, at der udarbejdes en plan for netværkets aktiviteter på årets første møde. Her afstemmes i gruppen, hvad gruppen skal beskæftige sig med i årets løb, mødefrekvens samt mødedatoer.

 

Vidensdeling

Netværksgruppen giver én gang årligt en status på årets aktiviteter på et medlemsmøde. Den respektive netværksgruppe finder selv en repræsentant til fremlæggelsen. Der forventes et kort indlæg om aktiviteter samt hvem, der er medlem af gruppen.

 

Mødestruktur

Mødestrukturen kan variere i netværksgrupperne. Det er helt op til medlemmerne selv at definere, hvor mange møder der skal holdes for at sikre fremdrift i gruppen. Der anbefales en frekvens på 4-6 møder årligt.

Kontaktpersonen skal sikre, at det aftales, hvem og hvornår der sendes mødeindkaldelser ud forud for netværksmødet. Det er op til gruppen selv at aftale, hvordan der sikres fremdrift i netværket, for det giver ikke noget netværk, hvis man ikke mødes.

 

 Hvorfor netværksgrupper?

  • For at udvide dit personlige netværk 
  • For at opnå en fælles kompetenceudvikling, erfaringsudveksling og vidensdeling
  • For at styrke dit tilhørsforhold til Esbjerg Erhvervskvinder