Vi er langt med ligestillingen i Danmark, men slet ikke langt nok

Den primære årsag til manglende ligestilling mellem kønnene er dybt forankret i historiske og kulturelle normer, der har skabt ulige magtstrukturer og opretholdt kønsstereotyper. Disse normer og strukturer kan føre til forskelsbehandling på arbejdspladsen, i samfundet og i hjemmet. At opnå ligestilling kræver en vedvarende indsats for at ændre disse dybt forankrede holdninger og systemer.

Denne aften skaber vi rum for dialog, der taler ind i denne kontekst og vi håber I vil være med.

Vi skal møde den daglige leder af driftsorganisationen bag Kammaprisen, Trille Stenhøj Nielsen. Trille har været med fra Kammaprisen begyndelse. Derudover er Trille med i tænketanken EQUALIS, som er Danmarks uafhængige tænketank for ligestilling og kønsdiversitet (OM EQUALIS - EQUALIS)

Vi får også besøg af Carina Lind Husum, som vandt Kammaprisen i 2021. Carina giver os en indflyvning til sit daglige virke som direktør i DGI huset Nordkraft og derefter deler Carina med os, hvad det at vinde Kammaprisen har betydet for hende.

Omdrejningspunktet fra vores to inspirerende indlægsholdere vil være:

  • Hvor langt er vi fra ligestilling mellem kønnene i Danmark?
  • Hvad kan vi gøre mere af?
  • Hvad ligger der bag ”det skjulte ulønnede arbejde”?
  • Hvad siger forskningen? Hvorfor er vi stadig lidt langt fra målet om ligestillingen imellem kønnene?
  • Hvordan kan kvindelige ledere være rollemodeller for dem, der kommer efter os?
    …og meget, meget mere.

Vi slutter aftens indlæg af med en dialog om:
Hvordan løfter vi hinanden frem og hvordan styrker vi vores netværk? Er der basis for en landsdækkende pris, som Kammaprisen?

Sted:
Gl. Skovriddergaard
Marienlundsvej 36
8600 Silkeborg

Gl. Skovridergaard - Skønt hotel i Silkeborg


Tilmeldingsfrist 4. september 2023

Pris medlemmer:  300 kr. 
Pris gæster: 400 kr.

Kontakt: Karina Tragstrup

Program

Kl. 17.30 - 18.00    Velkomst og introduktion
Kl. 18.00 - 19.30   Indlæg/event
Kl. 19.30 - 21.00   Spisning og netværk
     
 21.00    Tak for i aften, på gensyn næste gang