Lone Vestergren vil fortæller om sin karriere i realkreditbranchen og give os et indblik i den aktuelle markedssituation på rentemarkedet.

2022 har været et år helt ud over det sædvanlige, inflationen og krig i Ukraine har påvirket det danske realkreditmarked, og vi kan se tilbage på en voldsom rentestigning, en total afmatning på ejendomsmarkedet, og se frem til en fremtid, som er endnu sværere at forudsige en sædvanligt.

Lone vil drage paralleller til tidligere finansielle kriser og give os et indblik i hvordan man som kvinde agerer i et verden der fortsat er meget mandsdomineret.

Glæd jer til en insightsfuldt arrangement med en af vores egne.

Program:
Kl. 18:00 Ankomst og hapser på Hotel Comwell, Skovbrynet, Kolding
 
Kl. 18:30 Oplæg
 
Kl. 20:00 Middag, netværk og kaffe med sødt
 
Kl. 21.30 Tak for i aften
 
Husk at der er deadline for tilmelding søndagen den 19.02.2022 før kl. 18:00.

Betaling (200 kr. for medlemmer og 300 kr. for gæster) skal ske via overførsel til foreningens konto i Danske Bank 9570-13448795 samtidig med tilmelding.