Der afholdes ikke lokalt møde, idet der er Landskonference i Aalborg d. 5. oktober 2024.

Se nærmere info herom i Aalborgs lokalkalender og særskilt udsendte mails.

Bemærk at der ydes tilskud til foreningens medlemmer ved deltagelse - info herom følger på mail.