Vi skal på en fælles gåtur, hvor vi taler sammen. Vi skifter gå-partnere og samtaleemner undervejs, og der vil ligeledes være opgaver, som skal løses i fællesskab.

Gåturen bliver på 4,4 km og afsluttes med sandwich og vand.

Tid, sted og pris:
Dato:           22. maj 2023
Tid:             18:00
Sted:           Vi mødes ved Naldtanglejren
Pris:            150,00 kr
Pris gæst:  150,00 kr

Indbetaling eller framelding:
Betaling skal ske til konto: 7688 0931001957 eller Mobile Pay: 68836, senest torsdag den 18. maj 2023
Eller framelding via hjemmesiden senest torsdag den 18. maj 2023

BEMÆRK NYT KONTONUMMER