Bankdirektør Lars Frank Jensen står i spidsen for den Sønderjyske Bank med hovedsæde i Aabenraa. 

Han vil indlede aftenen med at fortælle om bankens historie, visioner og hvordan han ser fremtidens muligheder og udfordringer i banksektoren.

Derefter vil privatkundechef Heidi Borella og advokat Birgit Thomsen i fællesskab holde et oplæg om temaet fremtidsfuldmagter. De vil vejlede om, hvad en fremtidsfuldmagt er og hvorfor en sådan fuldmagt er vigtig for os og vores nærmeste pårørende. 

Vi spiser sammen i bankens kantine. Maden leveres fra skovrestaurant Skyttegaarden. 

Tid, sted og pris:
Dato:           29. april 2024
Tid:             18:00
Sted:           Kreditbanken - H.P. Hansens Gade 17, 6200 Aabenraa
Pris:            0,00 kr
Pris gæst:  0,00 kr

Indbetaling eller framelding:
Framelding via hjemmesiden senest fredag den 19. april 2024