OBS: Arrangementændring

Vi har været nødsaget til at skifte virksomhedsbesøget hos biogasanlægget ud, da det endnu ikke er færdigopført og byggeriet er gået i stå. Vi håber vi kan komme derud på et senere tidspunkt og se det færdige anlæg i drift. 

I stedet har vi arrangeret et besøg på Højer Designefterskole, hvor vi vil få en rundvisning af skolens elever. Herefter er der foredrag med skolens forstander samt middag i skolens kantine.

Højer Designefterskole har til huse i bygninger, der blev bygget i 1905 - 15 år før genforeningen i 1920, hvorfor at al undervisning foregik på tysk. Efter genforeningen blev skolen delt op i en dansk og en tysk afdeling. I 1951 blev der bygget en ny tysk skole. Skolen blev nu en ”dansk skole”, den blev imidlertid for lille og i 1964 blev der bygget en ny og større skole. Skolebygningerne stod nu tomme og blev opkøbt af Højer Tæppefabrik. I 1986 var bygningerne temmelig forfaldne, men skulle nu huse et håndarbejdsseminarium – det senere Design Seminarium og Højer College. I 2007 slog Højer Designefterskole så dørene op for det første elevhold.

Højer Designefterskole er en innovativ skole, der henvender sig til elever som vil afprøve og udvikle deres kreative evner. Der er fokus på det positive livssyn, udfordringer, kreativitet og sunde livstilsvaner. 

Tid, sted og pris:
Dato:           28. august 2023
Tid:             18:00
Sted:           Højer Designefterskole - Søndergade 21, 6280 Højer
Pris:            300,00 kr
Pris gæst:  350,00 kr

Indbetaling eller framelding:
Betaling skal ske til konto: 7688 0931001957 eller Mobile Pay: 68836, senest fredag den 18. august 2023
Eller framelding via hjemmesiden senest fredag den 18. august 2023