OBS: Arrangementændring

Lad os præsentere Karen Frøsig:
Karen Frøsig er uddannet Cand.jur. fra Aarhus Universitet. Hun startede sin karriere som chefjurist i Sydbank i 1994 og indtog i 2008 en plads i direktionen. Hun er den højst placerede kvindelige bankdirektør i Danmark og er dermed et godt eksempel på, at kvinder kan nå højt på en toppost.
Netop her blandt os i Sønderjylland, har vi denne dygtige erhvervskvinde og hun er med sin flotte karriere et forbillede for aktive erhvervskvinder.

Karen Frøsig har i flere offentlige interviews ytret sin mening om den manglende diversitet i fordelingen af kvinder på topposter.
Vi har bedt Karen holde et oplæg om at være erhvervskvinde på en toppost blandt de tunge drenge i habitter, om at turde sætte sig for bordenden og træffe store beslutninger, om at styre banken sikkert gennem flere bankfusioner, Covid19 pandemi mv.
Måske vil hun også dele sine erfaringer om de fordele, der kan være ved at være kvinde på en toppost, eller om det måske forholder sig anderledes?

Vi skal møde lidt tidligere på Restaurant Knapp, nemlig kl. 17:45 og Karen vil gå på kl. 18:00. Vi spiser efter oplægget og bestyrelsen vil præsentere programmet for 2024.

Tid, sted og pris:
Dato:           28. november 2023 - BEMÆRK TIRSDAG
Tid:             17:45
Sted:           Restaurant Knapp - Stennevej 79, 6200 Aabenraa
Pris:            400,00 kr
Pris gæst:  450,00 kr

Indbetaling eller framelding:
Betaling skal ske til konto: 7688 0931001957 eller Mobile Pay: 68836, senest fredag den 17. november 2023
Eller framelding via hjemmesiden senest fredag den 17. november 2023