Vi skal besøge Christiansfeld og høre om Brødremenigheden.

Vi starter med spisning kl. 18, hvorefter guide Anna Svennesen vil give os en rundvisning. Anna er medlem af Brødremenigheden.

Brødremenigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed, der er åben, økumenisk og fokuseret på at forkynde og leve det kristne budskab. Fællesskab, tolerance, socialt engagement og mission er vigtigt. Brødremenighedens medlemmer er ganske almindelige danskere. Der er gudstjeneste hver søndag i kirken, og alle er hjertelig velkommen til alle gudstjenester.

Brødremenigheden er både nationalt og internationalt orienteret.

Brødremenighedens motto er: ”Vort Lam har sejret, lad os følge Ham.”

Tid, sted og pris:
Dato:           25. september 2023
Tid:             18:00
Sted:           Brødremenighedens Hotel                                                                                    Lindegade 25, 6070 Christiansfeld
Pris:            250,00 kr
Pris gæst:  300,00 kr

Indbetaling eller framelding:
Betaling skal ske til konto: 7688 0931001957 eller Mobile Pay: 68836, senest fredag den 15. september 2023
Eller framelding via hjemmesiden senest fredag den 15. september 2023