Navn:
Helena Bæk Pedersen

Lokalforening:
Vestjylland

 

En ErhvervsKvinde – kort og godt 

Hvorfor er du med i EK? Begrund og uddyb gerne din tilbagemelding.
Netværket
Socialt samvær
Personlig og faglig udvikling
Indsigt i lokalt erhvervsliv
Karrierefremmende
Det er jeg både på grund af netværket og det sociale samvær, da jeg lige er vendt tilbage til Vestjylland igen efter ca. 12 år i Aarhus og Herning. Derudover håber jeg også på at få både personlig og faglig udvikling ud af det samt indsigt i det lokale erhvervsliv og sparring med en masse herlige kvinder. Jeg ser det ligeledes som værende karrierefremmende.

Hvilket udbytte vil du gerne have ud af netværket? Begrund og uddyb gerne din tilbagemelding:
Jeg håber på at få gode nye og stærke relationer/netværk samt mere viden/sparring, som for mig er én af de vigtigste faktorer ved at deltage i netværksarrangementer generelt. Derudover håber jeg på, at jeg kan få et større kendskab til lokalområdet, være med til at styrke andre og ikke mindst mig selv samt blive mere synlig i lokalområdet.

Fortæl kort om dig selv? 
Jeg er født og opvokset i Hee lidt uden for Ringkøbing, hvor begge mine forældre stadig bor, dog hver for sig. Derudover bor langt de fleste fra min familie og en stor del af mine venner her fortsat.
Jeg har gået på HHX i Ringkøbing fra 2009-2012, og som 18-årig flyttede jeg til Aarhus og startede på uddannelsen som jurist. Jeg blev færdiguddannet jurist ved Aarhus Universitet i januar 2018, og efterfølgende har jeg arbejdet i ca. 4,5 år som arbejdsskade- og socialfaglig jurist i en fagforening. Derefter har jeg arbejdet i lidt over 1 år i Offererstatning i Civilstyrelsen i Viborg, som hører under Justitsministeriets område.
Nu er jeg så vendt ”hjem” til Ringkøbing igen og har siden starten af oktober 2023 arbejdet som advokatfuldmægtig hos ditAdvokathus, hvor jeg er i fuld gang med at uddanne mig til advokat.

I mit arbejdsliv er jeg drevet af udfordringer, hele tiden at udvikle mig, suge mest muligt læring til mig samt virkelig at gøre en forskel for den enkelte person, som har brug for hjælp.

I mit privatliv elsker jeg at være social og ude blandt andre mennesker. Jeg får energi af nye oplevelser og det at være sammen med mennesker. Og så elsker jeg at rejse – både alene, med familie, venner eller på grupperejser, hvor jeg ikke kender folk i forvejen.

Jeg ser frem til at være en del af netværket for Erhvervskvinder i Vestjylland og til at lære jer alle sammen bedre at kende og få nogle gode oplevelser sammen.