Navn:

Marie Øgendahl

Lokalforening:
Vestjylland

Februar 2021

 Majbritt

Hvorfor er du med i EK?

En kombination af socialt samvær og indsigt i lokalt erhvervsliv. 
Jeg var med i opstarten af lokalafdelingen Erhvervskvinder, bl.a. for at få noget netværk udover Hvide Sandes bygrænse, hvilket til fulde er lykkedes.
Foreningen blev stiftet i 2004, omfattende 4 kommuner (Videbæk, Skjern, Ringkøbing og Holmsland). Vi havde det krav, at der skulle være repræsentation fra alle kommuner i bestyrelsen. Kort efter blev kommunerne lagt sammen, og så var det ikke noget issue længere.

Hvilket udbytte vil du gerne have ud af netværket?

Nye relationer jf. ovenstående, og mere viden, som vi altid får f.eks. på virksomhedsbesøg. 
Undervejs har jeg været fortaler for tvungen kvindelig repræsentation i bestyrelser. Jeg medgiver, at der er fordele og ulemper ved problematikken, og der var ikke flertal for det i bestyrelsen og næppe heller i medlemskredsen, så vi kom aldrig til at arbejde målrettet med det.

Hvilke kompetencer kan du bidrage med til netværket?

Jeg er afdelingsdirektør i Vestjysk Bank i Hvide Sande på 21. år. Et alsidigt job - hvor især kunderelationer og det skønne team vi har, er det jeg holder allermest af ved mit arbejde.
Områdets hovederhverv fiskeri og turisme er meget spændende at arbejde med, men de mange år som privatrådgiver husker jeg også som nogle rigtige gode år.
Jeg er ansat i sektoren i 1979. Jobbet er i konstant udvikling, og derfor er det aldrig kedeligt. Vi sætter kunden i centrum, og har stor lokal tilknytning, dette er bestemt en stor del af forklaringen på, at jeg har været på samme arbejdsplads i mere end 41 år.
Jeg vil betragte mig som en lidt utålmodig person, som trives bedst, når der sker noget.
Den direkte og ligefremme tone og kommunikation der findes på egnen, er derfor også noget jeg sætter pris på. Her fejes ikke noget ind under gulvtæppet, men vi har respekt for hinandens synspunkter, og kommer videre, selvom vi er uenige.
Jeg er gift med Bjarne, som er direktør og medejer af Beach Bowl. Vi har 2 børn og svigerbørn samt 5 børnebørn, de er bosiddende i Hinnerup og Århus, hvor turen ofte går hen.