Navn: 

Dorthe Krogsgaard

Lokalforening:
Vestjylland

August 2021

 


Hvorfor er du med i EK?

Grunden til at jeg er med i EK er den brede skare af kvinder fra vidt forskellige erhverv. Og at vi
kommer rundt og ser mange forskellige typer virksomheder. At se andre virksomheder og snakke
med kvinder der arbejder med noget helt andet i hverdagen, giver mig noget med hjem som jeg
kan bruge i min hverdag. Jeg har udvidet mit netværk betydeligt siden jeg er kommet i EK, hvilket
jeg jævnligt benytter mig af.

Hvilket udbytte vil du gerne have ud af netværket?

Udvide mit netværk og få kendskab til forskellige erhverv.

Hvilke kompetencer kan du bidrage med til netværket?

Sammen med min mand driver jeg en griseproduktion i Gammelsogn ved Ringkøbing. Mit arbejde
består i mange forskellige ting, hvor bogholderi, drift af kantinen og HR funktion er de tre vigtigste.
Vi har ca. 35 ansatte som arbejder rundt på de 10 ejendomme hvor vi har grise, samt i markbruget.
Vi har fire børn i alderen 22-30 år og et barnebarn Jeg er med i bestyrelsen for Vestjysk
(Landboforening), Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, Ringkøbing Garden og Holmsland
Sogneforening.
Det er en god blanding af faglige bestyrelser samt fritidsinteresser og det lokale liv
her på Holmsland.