Navn:

Ann Michelle Dalgaard

Lokalforening:
Vestjylland

November 2019
 
Hvorfor er du med i EK?

I efteråret 2015 flyttede min familie og jeg til Ringkøbing efter sammenlagt 17 år i udlandet.  Jeg skulle således til at oparbejde et helt nyt socialt- og erhvervsmæssigt netværk.  Jeg fik kendskab til ErhvervsKvinder og efter blot ét medlemsmøde blev jeg medlem og året efter kom jeg i bestyrelsen.  Det er en fornøjelse at være en del af netværket, fordi det har givet mig mulighed for at møde inspirerende erhvervsaktive kvinder samt at opnå et kendskab til lokale virksomheder. I sagens natur har jeg en anderledes profil og mener selv, at jeg kan være med til at videreudvikle netværket til gavn for andre erhvervskvinder.

Hvilket udbytte vil du gerne have ud af netværket?

Det primære formål ved medlemskabet har for mig været at få nye relationer, hvor man kan bruge og drage fordel af hinandens viden og netværk.  Igennem de månedlige arrangementer, der finder sted rundt om i kommunen, får man også indsigt i lokalt erhvervsliv samt møder virksomhedsledere, der deler ud af deres erfaringer. 

 Hvilke kompetencer kan du bidrage med til netværket?

Siden 2017 har jeg været en del af bestyrelsen af Vestjylland Forsikring i Videbæk og i maj 2019 blev jeg valgt til bestyrelsen i RAH.  Jeg trives bedst, når jeg er med til at gøre en forskel og jeg vil gerne udvide antallet af bestyrelsesposter.  Her er medlemskabet af ErhvervsKvinde-netværket helt klart en fordel.

Mine kompetencer ligger primært indenfor det regnskabs- og revisionsmæssige område, da jeg har arbejdet som revisor hos KPMG i 16 år – såvel i Danmark som i udlandet. Derudover har mine 17 år i udlandet budt på mange spændende specialopgaver og medfører, at jeg tænker anderledes og kan give en direkte, men konstruktiv sparring.