Introduktion til de unge generationer - Millennials og iGen

Tilmeldingsfrist mandag den 12. marts kl. 23.59.

I 2025 vil 75% af den globale arbejdsstyrke bestå af Millennials, og den næste iGen er stærkt på vej. De er vant til at bruge teknologi og bruger op til 6 timer på sociale medier hver dag.

Vi lever i en digital verden. De unges adfærd online er præget af et ønske om autenticitet og tilgængelighed. De virker utålmodige. De unge har et behov for at samle oplysninger om virksomheder og personer inden de går i dialog. Det er en online adfærd, der er kommet for at blive.

Det giver nye udfordringer, når vi rekrutterer og leder de unge generationer. Det skal vi kunne agere i. Virksomheder og konsulenter i rekruttering bør tænke over, hvordan de bedst tiltrækker de unge kandidater i fremtiden.

Fire temaer

Kandidat: Hvad karakteriserer de unge generationer i dag, og hvordan vil de ledes?

Proces: Hvorfor skal vi se rekrutteringsprocessen som en købsproces?

Branding: Hvordan skaber vi opmærksomhed på vores jobs og virksomhed?

Teknologi: Hvilke værktøjer skal vi bruge, og hvad betyder big data i HR-regi for virksomheden?

Dit udbytte

Introduktion til de unge generationer, Millennials og iGen. Du får inspiration til, hvordan du bedst rekrutterer og leder dem. Foredraget er fyldt med konkrete ideer til at fremtidssikre din rekruttering.

 Foredragsholder er Bettina Wæde - headhunter med over 25 års erfaring, der bl.a. er inviteret til England som Keynote Speaker. Du får konkrete værktøjer, du kan tage i brug med det samme.

Se mere om Bettina Wæde på wædeconsult.dk eller bettinawaede.dk.

Du vil modtage en særskilt invitation med indkaldelse til generalforsamling jævnfør vedtægterne.

Dato og sted:
Den 15. marts 2018 på Skovkanten

Program:
Kl. 16.45-17.00 Ankomst og netværk
Kl. 17.00-18.30 Oplæg om Millenials og iGen v/Bettina Wæde
Kl. 18.45-19.45 Spisning og netværk
Kl. 19.45-21.00 Generalforsamling med kaffe og kage - se separat indkaldelse til denne del
Kl. 21.00 - tak for i aften