Alle kvinder skal have ret til at bestemme over egen krop.

Børneægteskaber, omskæringer af piger og manglende oplysning om og adgang til prævention og abort er desværre dagens orden i mange udviklingslande.
Pigers og kvinders ret til at bestemme over egen krop er langt fra en selvfølge i verdens fattigste lande. 

Derfor udgør en styrkelse af pigers og kvinders rettigheder et centralt element i regeringens udviklingspolitiske strategi og i FNs Verdensmål for 2030. 
Ligestilling for piger og kvinder er nemlig ikke kun en grundlæggende menneskeret, men har også en positiv effekt på andre udviklingsområder, f.eks. uddannelse og beskæftigelse. 

I sit oplæg vil minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs fortælle om sit arbejde med at sikre pigers og kvinders rettigheder globalt - et arbejde, der udfolder sig både på de bonede gulve i Washington, New York og Bruxelles såvel som i nogle af verdens fattigste og farligste lande i Asien og Afrika.
I foredraget vil Ulla Tørnæs bl.a. fortælle om sine indtryk og oplevelser fra sine rejser sammen med Kronprinsesse Mary.”

Program:
17:45 – Registrering  
18:00 – Velkommen ved formand
18:15 – Middag og netværk
19:15 - Oplæg Ulla Tørnæs + spørgsmål (forbered gerne et par gode spørgsmål)
20:45 – Hver af foreningens netværksgrupper giver en kort status
            - Netværksgruppens formål
            - Netværksgruppens medlemmer
            - Afholdte aktiviteter 2018
            - Planlagte aktiviteter/forventninger til 2019
21:30 – Tak for i aften

Bestyrelsen medbringer nogle PC'er, så man kan få opdateret sin profil med kompetancer m.v på erhverskvinder.dk