Vi starter årets program med webinaret "Menneskesyn til eftersyn" af filosof, forfatter, foredragsholder og dialogskaber Jacob Birkler, der også bor med familien i Esbjerg. 

"Menneskesyn til eftersyn" bliver sammen med jer til et dialogbaseret online oplæg, der tager afsæt i de forandringer, der finder sted i samfundet omkring vores menneskesyn. 

Blandt de største udfordringer i det danske samfund i dag finder vi et menneskesyn i forandring. Den største udfordring er dermed ikke økonomisk, men etisk. Flere penge kan gøre meget, men etik angår vores optik og dermed blik for mennesket. Hvor den samaritanske pligt førhen stod stærkt, er det nytte, som er blevet dagens målestok for de fleste beslutninger og valg. Den primære hjælp vi tilbyder hinanden er førstehjælp som erstatning for næstehjælp. Men hvordan ser der ud i linsesliberiet, hvor synet på mennesket udvikles?

Har du nogle gode vinkler eller spørgsmål relateret til menneske syn, så send dem til Heidi Birkler hbb@easv.dk inden 17. januar 2021.

Så vil Jacob Birkler inddrage dem. 

Har nævnt for Jacob, at vi er en stor og mangfoldig gruppe af kvinder med holdninger hvoraf flere læser mange bøger og i høj grad interesserer os for mennesker og at have det godt med hinanden. 

Velmødt til et spændende webinar.

Gratis for medlemmer 

Ikke medlemmer 100 kr. 

27. januar kl. 19.00-21.00

Link til eventet  https://zoom.us/j/94278349253