HØST PtX Esbjerg - Grøn omstilling og bæredygtighed

Karina Smedemark, kommunikationsansvarlig hos CIP (Copenhagen Infrastructure Partners) vil fortælle om projektet ”HØST PtX Esbjerg, Europas største PtX-baserede ammoniakanlæg”, og hvordan elektricitet i fremtiden vil blive et råstof til produktion af brændsel og kemi.

Karina (Esbjerg)

CIP er en af de store virksomheder, som har planlagt at oprette et anlæg i Måde.

Anlægget skal omdanne havvindmøllestrøm og solenergi til CO2-fri, grøn ammoniak, som kan indgå i produktionen af CO2-reduceret gødning til landbruget og brændstof til skibsfart. Som en sidegevinst forventes overskudsvarmen fra anlægget at kunne forsyne 15.000 husstande i Esbjerg/Varde/Fanø med CO2-fri fjernvarme.

I Esbjerg Kommune er der et særligt fokus på bæredygtige energiløsninger. Det har fået nogle rigtig store virksomheder som CIP til at se mod Esbjerg og etablere sig i vores område.  Det er en markant milepæl for den grønne omstilling i Danmark, og Power-to-X-anlægget i Esbjerg forventes,  at blive et mærkbart løft i arbejdet med at bidrage til at reducere CO2-aftrykket.

Program

17. 45 -18.00 Tjek in 

18.00 - 18.15 Velkomst ved formand 

18.15-19.00 Spisning 

19.00- 20.00 Oplæg ved Karina Smedemark, kommunikationsansvarlig hos CIP, Copenhagen Infrastructure Partners, 

20-00 - 21.00 Netværk og hygge 

Arrangementet holdes på

White house, Esbjerg Brygge 28, 6700 Esbjerg hos advokaterne Kirk Larsen & Ascanius.

Velmødt til en god aften 

Med venlig hilsen Bestyrelsen