Drone anvendelse finder ny også sted i vores farvande og havne drevet af teknologi og udvikling 

 Men det betyder også "fjernlodsning" og det kan være kontroversielt på mange måder.

Så mange i erhvervet stiller spørgsmålstegn ved om man, uden at være fysisk tilstede, kan opretholde samme grad af sikkerhed for havmiljø og kritisk infrastruktur. 

Med den teknologiske udvikling åbnes imidlertid nye muligheder. Spørgsmålet er i dag ikke så meget om man kan, men nærmere om vi vil - eller tør at lade være?

Hanne Hinrichsen, Forretningsudviklingschef DanPilot , CEO VesCo ved Danpilot vil denne aften gøre os klogere på området. Hanne tager udgangspunkt i anvendelse af Drone teknologi udført af DanPilot og datterselskabet VesCo. Det omhandler  to uafhængige projekter med fjernlodsning i henholdsvis transit og havn.

Hanne Hinrichsen vil fortælle om projekternes vision, ambition, udfordringer samt potentiale. 

Program

17. 45 -18.00 Tjek in 

18.00 - 18.15 Velkomst ved formand 

18.15-19.00 Spisning 

19.00- 20.00 Oplæg ved Hanne Hinrichsen, Forretningsudviklingschef DanPilot , CEO VesCo ved Danpilot

20-00 - 21.00 Netværk og hygge 

Arrangementet holdes hos: Esbjerg Konference & Event, Gl. Vardevej 82, 6700  Esbjerg

Velmødt til en dejlig aften fra Bestyrelsen Erhvervskvinder Esbjerg

Dorte Thorsø, Heidi Birkler, Bettina Tøtt, Betina Lund Lauridsen, Elsabeth Damm-Bank, Maj-Britt Højvang, Maibrit Lind Bech og Susanne Bruun Hansen