Aarhus Havn

Dette medlemsmøde kommer til at stå i det maritime tegn. Aarhus Havn er i rivende udvikling, og vi er så heldige, at Aarhus Havn denne aften byder os velkomne i deres nye flotte domicil. Aftenen byder på både en guided tur på havnen i bus efterfulgt af et inspirerende foredrag om havnens udvikling igennem årene med kontinuerlige indsatser områder for at sikre, at Aarhus Havn forbliver Danmarks største containerhavn  og er attraktiv i både et nationalt og internationalt perspektiv.

Denne aften vil derfor danne rammen om at forstå, hvilken afgørende betydning havnen netop har for den fortsatte positive udvikling for Aarhus som by.

 

 Tid og sted

Tilmeldingsfrist: 1. april 2019
Dato: Onsdag den 10. april 2019
Tid: 18.00
Sted: Aarhus Havn, Vandvejen 7, 8000 Aarhus C
Arrangør: EK Aarhus
Pris: 300,-
Pris gæst: 400,-
Kontakt navn: Jette Just
Kontakt e-mail:  jjt@jsdanmark.dk

Program

18.00  Velkomst 

19.00  Spisning

19.45. Rundvisning på havnen    

21.15  EK møde med 3. min. spørg dit netværk m.m.                

22.00  Tak for i aften.