Årets tema: Kvinders magt og muligheder

Vores forestillinger om køn og seksualitet er under hastig forandring, og der er stor debat om, hvordan vi skal forstå hinanden. Morten Ramsland har som prisbelønnet forfatter ordet i sin magt - og giver os her et billedforedrag, hvor vi bliver ført igennem vores fælles, kulturelle seksuelle historie - fra urtidens frugtbarhedsgudinder til nutidens MeToo, kropsaktivisme og LGBT+bevægelser. Målet er at give en nuanceret forståelse for, hvor vores forestillinger om køn og seksualitet stammer fra, og hvordan de har ændret sig gennem tiderne. Foredraget vil give nye perspektiver i arbejdet med at finde og forstå sig selv i den tid, vi lever i. Det vil dertil bidrage med nye vinkler på de mange ofte ubevidste kulturelle forventninger til køn, krop og seksualitet, som de fleste af os oplever, lider under og har.

Program

17.30: velkomst og bobler

17.45: præsentation af deltagere

18.00: Middag

18.45: Køn, krop og seksualitet - oplæg ved forfatter Morten Ramsland

20.00: Dialog og spørgsmål fra salen

20.15: Kaffe og netværk - vi sparker gang i årets tema

21.00: Tak for i aften

Praktisk info

Tid: Mandag den 8. januar 2024

Sted: Hotel Hvide Hus, Aalborg

Sidste tilmeldingsfrist: Onsdag den 3. januar 2024

No-show-gebyr: Ved afbud efter fredag den 5. januar 2024, kl. 12.00, eller hvis man ikke møder op til arrangementet, opkræves et no-show-gebyr på 200 kr. 

Såfremt du bliver forhindret i at deltage, så husk at melde afbud så hurtigt som muligt. Du melder afbud til Dorte Ruby med en sms, til tlf. nr. 26869267.

Bliv medlem

Ønsker du at blive medlem, er du meget velkommen til at kontakte Member Manager Dorte Ruby på dru@fynbofoods.dk.

Du er også meget velkommen som gæst til 1-2 af vores arrangementer – det er faktisk den bedste måde at opleve os på.

Det koster 400 kr. at være med som gæst. Du betaler via MobilePay til nummer 26869267 (Dorte Ruby) senest på datoen for sidste tilmelding på de enkelte arrangementer. Har du ikke MobilePay, kan du i stedet overføre til reg.nr. 9280, kontonr. 1945780742. Du kan være med som gæst max 2 gange. Julefest, sommerfest og generalforsamling er forbeholdt medlemmer. 

Bestyrelsen forbeholder sig retten til at sætte et loft over antal gæster til arrangementerne af hensyn til rammerne for arrangementet.