Historiker Astrid Elkjær Sørensen tager os med på en rejse gennem 150 års kamp for kvinders rettigheder. Vi skal bl.a. høre om ligeløn, abort og global solidaritet. Om glaslofter og gulvvask, samt om hønsestrik og ravnemødre.

Det bliver rørende, morsomt, sørgeligt og inspirerende. Men først og fremmest bliver det hamrende aktuelt: For skal vi løse nutidens ligestillingsudfordringer, må vi først forstå fortidens kampe.

INDGANG: For at komme ind i cafeen, skal man igennem hovedhuset, ud i gården og ind i bygningen til venstre

Program

Kl. 17.30 Velkomst og 7 minutter

Kl. 17.50 Hæsblæsende rejse gennem 150 års kvindekamp v/ Historiker Astrid Elkjær Sørensen

Kl. 19.15 Spisning

Kl. 20.15 Netværks-aktivitet 

Kl. 19.45 Netværkspause

Kl. 21.00 Tak for i aften

 

Praktisk info

Tid: Mandag den 6. maj 2024

Sted: Huset i Hasserisgade 10,9000 Aalborg

Sidste tilmeldingsfrist: Torsdag den 2. maj 2024

No-show-gebyr: Ved afbud efter fredag den 3. maj 2024, kl. 12.00, eller hvis man ikke møder op til arrangementet, opkræves et no-show-gebyr på 200 kr. 

Såfremt du bliver forhindret i at deltage, så husk at melde afbud så hurtigt som muligt og gerne senest to dage før arrangementet. Du melder afbud til Dorte Ruby med en sms, til tlf. nr. 26869267.

Bliv medlem

Ønsker du at blive medlem, er du meget velkommen til at kontakte Member Manager Dorte Ruby på dru@fynbofoods.dk.

Du er også meget velkommen som gæst til 1-2 af vores arrangementer – det er faktisk den bedste måde at opleve os på.

Det koster 400 kr. at være med som gæst. Du betaler via MobilePay til nummer 26869267 (Dorte Ruby) senest på datoen for sidste tilmelding på de enkelte arrangementer. Har du ikke MobilePay, kan du i stedet overføre til reg.nr. 9280, kontonr. 1945780742. Du kan være med som gæst max 2 gange. Julefest, sommerfest og generalforsamling er forbeholdt medlemmer. 

Bestyrelsen forbeholder sig retten til at sætte et loft over antal gæster til arrangementerne af hensyn til rammerne for arrangementet.