Generalforsamling

Deltag i Generalforsamlingen og gør din indflydelse gældende. Vi gør status over året, bestyrelsen vælges og du kan være med til at påvirke foreningens arbejde og arrangementer.  

Program

17.30: Velkomst og introduktion til aftenen

17.40: Oplæg ved Jette Bjerrum (tidligere formand for EK AA) - LIVE FRA BANGALORE, INDIEN

 om Innovation, set med en dansk samarbejdsvinkel fra Bangalore. Bangalore er pt det 3. vigtigste Innovations hotspot i verden og her har Jette sin dagligdag som Generalkonsul. Hun vil supplere med historier om sine oplevelser i Bangalore, og om hvordan hun, som kvindelig leder i Indien, har bragt nytænkning ind i Udenrigsministeriet, ikke mindst i måden at gøre Danmark synlig på

Kort pause

18.45: Generalforsamling

19.45: Afrunding

20.00: Tak for i aften

 Praktisk

Tid: Mandag, d. 1. marts 2021

Sted: Online - du får tilsendt link til Teams efter tilmelding

Sidste tilmeldingsfrist: 28. februar kl. 20

Husk at melde afbud, såfremt du bliver forhindret i at deltage

Kontakt: Anne-Mette Kristensen: ari@ucn.dk, tlf. 40619521

 

Bemærk - Arrangementet er kun for medlemmer af ErhvervsKvinder Aalborg og skulle det ikke være muligt at afholde Generalforsamlingen fysisk grundet Corona-restriktioner, vil den foregå virtuelt.