Program

118.000 kvinder udsættes hvert år for psykisk eller fysisk vold. Fokus på februar måneds netværksmøde er vold mod kvinder.

På programmet er der oplæg fra to personer med hver sin vinkel på emnet. Den ene er Niels-Jacob Ulstrup, der er leder af Krisecenter for Kvinder i Aalborg. Den anden er forfatter og kunstner Kit Sørensen.

Niels-Jacob Ulstrup vil bl.a. give os et indblik i Krisecenter for Kvinders arbejde med voldsramte kvinder, give et indblik i tal og statistikker for emnet og guidelines til, hvordan du spotter og hjælper ift psykisk og fysisk vold.

Kit Sørensen vil i sit oplæg fortælle sin egen historie. På overfladen var de et succesfuldt ægtepar, og ingen vidste, at Kit blev udsat for fysisk og psykisk vold af sin ægtemand. I dag er hun ude af forholdet og har udgivet en digtsamling om sine oplevelser for at gøre op med tabuet partnervold.

 

INDGANG: For at komme ind i cafeen, skal man igennem hovedhuset, ud i gården og ind i bygningen til venstre

Kl. 17.30 Velkomst

Kl. 17.45 10-sekunders runden og 7 minutter v/ Niki Komselis

Kl. 18.00 Spisning

Kl. 18.45 Oplæg ved Kit Sørensen 

Kl. 19.45 Netværkspause

Kl. 20.00 Vold i nære relationer ved Niels-Jacob Ulstrup, Leder af Krisecenter for Kvinder i Aalborg

Kl. 20.45 Opsamling og afrunding

Kl. 21.00 Tak for i aften

Praktisk info

Tid: Mandag den 5. februar 2024

Sted: Huset i Hasserisgade 10,9000 Aalborg

Sidste tilmeldingsfrist: Torsdag den 1. februar 2024

No-show-gebyr: Ved afbud efter fredag den 2. februar 2024, kl. 12.00, eller hvis man ikke møder op til arrangementet, opkræves et no-show-gebyr på 200 kr. 

Såfremt du bliver forhindret i at deltage, så husk at melde afbud så hurtigt som muligt. Du melder afbud til Dorte Ruby med en sms, til tlf. nr. 26869267.

Bliv medlem

Ønsker du at blive medlem, er du meget velkommen til at kontakte Member Manager Dorte Ruby på dru@fynbofoods.dk.

Du er også meget velkommen som gæst til 1-2 af vores arrangementer – det er faktisk den bedste måde at opleve os på.

Det koster 400 kr. at være med som gæst. Du betaler via MobilePay til nummer 26869267 (Dorte Ruby) senest på datoen for sidste tilmelding på de enkelte arrangementer. Har du ikke MobilePay, kan du i stedet overføre til reg.nr. 9280, kontonr. 1945780742. Du kan være med som gæst max 2 gange. Julefest, sommerfest og generalforsamling er forbeholdt medlemmer. 

Bestyrelsen forbeholder sig retten til at sætte et loft over antal gæster til arrangementerne af hensyn til rammerne for arrangementet.