Du kan glæde dig til et spændende oplæg om positiv psykologi. 

Positiv Psykologi er et forskningsområde, der tager udgangspunkt i det gode i livet. De sidste par hundrede år, er området primært blevet forsket i i forbindelse med sygdomme, men de sidste godt 20 år har den positive psykologi bragt et andet bidrag til samfundet.

Positiv Psykologi dækker forskning indenfor 4 hovedområder:

-         Undervisning & institutioner.

-         Karakterstyrker.

-         Trivsel.

-         Præstationer.

Vores oplægsholder er Inger Bygum. Inger er 51 år, gift med Henrik og har 2 børn på 12 og 15 år. Hun har arbejdet 27 år for den svenske koncern Alfa Laval, hvoraf de 22 år har været som leder. Hendes ledelseserfaring er fra flere forskellige lande: Danmark, USA, Tyskland, Schweiz, Østrig og Sverige. Hun er på nuværende tidspunkt ansat som Global Sourcing Manager med base i Kolding og har netop her i 2020 færdiggjort sin masters ved Århus Universitet, indenfor positiv psykologi. 

Hun vil på mødet komme nærmere ind på flere af hovedområderne og tage en diskussion med os om, hvordan vi med fordel kan bruge det i vores hverdag.

 

Program:

Kl. 18:00 Ankomst og hapser på hotel Comwell, Skovbrynet, Kolding

Kl. 18:30 Oplæg  

Kl. 20:00 Middag, netværk og kaffe med sødt.

Kl. ca. 21:30 Tak for i aften. 

 

Husk at der er deadline for tilmelding søndagen før kl. 18.

Betaling (200 kr. for medlemmer og 300 kr. for gæster) skal ske via overførsel til foreningens konto 7045 0001025426 samtidig med tilmelding.