Handelsbetingelser for indbetaling til Erhvervskvinder

Følgende gælder for alle handler mellem Erhvervskvinder og medlemmer af Erhvervskvinder.
For at indbetale kontingent m.m., skal medlemmet være over 18 år.

Betaling
Du kan betale med følgende betalingskort:

  Dankort

Visa dankort

Kontingent kan betales årligt forud. Deadline for indbetaling oplyses på hjemmesiden. 

Ordrebekræftelse og kvittering
Straks efter indbetaling via vores hjemmeside modtages en kvitteringsmail.
Det er dermed ikke nødvendigt at medbringe kvittering til møderne.

Reklamationsret
Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er medlemskab af Erhvervskvinder ikke omfattet af en reklamationsret. Det er dog muligt at klage til bestyrelsen, hvis der er omstændigheder, der findes uhensigtsmæssige.
Alle klager vil blive taget til efterretning i bestyrelsen.

Forbehold og priser
Vi forbeholder os retten til at ændre kontingent efter hver lokal generalforsamling. Vi tager forbehold for tryk/taste-fejl.

Aftaleperiode
Medlemskabet løber i den forudbetalte periode og fornyes ikke automatisk.

Opsigelse
Udmeldelse sker skriftligt til formanden senest den 1. december. Ved udmeldelse refunderes betalt kontingent ikke.

Et medlem, der handler i strid med foreningens formål, kan ekskluderes af foreningen, såfremt bestyrelsen er fuldt enig herom.

Bestyrelsesmedlemmer kan kun ekskluderes på en general forsamling såfremt 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.


Disse handelsbetingelser er vedtaget af bestyrelsen den 02. juni 2016
Charlotte Reersted og Jette Bjerrum, Erhvervskvinders forretningskommité

 

ErhvervsKvinder Herning
Nørre Allé 8
7400 Herning

cvr: 33026633

Mail: karen@4xnielsen.dk