ErhvervsKvinder BestyrelsesKvinder er en landsdækkende underafdeling af ErhvervsKvinder, og det er gratis for alle medlemmer af ErhvervsKvinder at blive en del af netværket.

Næste gang vi mødes er torsdag den 9. marts 2023 i Aarhus fra ca. kl. 17 til ca. kl. 21.00. Her vil Marianne Bedsted, der er CEO for Salling fortælle om sin karriere og vejen til sine bestyrelsesposter, der bl. a. omfatter bestyrelsesformand for DR og medlem af bestyrelsen i AROS Kunstmuseum og Musikkens Hus.

For at få plads til så meget fagligt indhold og inspiration som muligt, serveres der en hurtig sandwich og lidt drikkelse i løbet af aftenen.  

Prisen er 199 kr, der dækker gaver, sandwich og drikkevarer.
Tilmeldingsfrist af hensyn til bestilling af sandwich.
TIRSDAG den 7. marts 2023 kl. 23.59. 

NY ADRESSE er:
Mariane Thomsens Gade 2F, 7. sal, 8000 Aarhus
Der er et parkeringshus lige ved bygningen og der er også lidt p-pladser foran bygningen

Program
kl. 17.00: Lokalet er klar og deltagerne møder ind
kl. 17.30: Velkomst og "bordet rundt" m/kort præsentation af alle deltagerne
kl. 18.00: Marianne Bedsted fortæller om vejen til sine bestyrelsesposter og der er tid til spørgsmål
kl. 19.00: Spisning - sandwich og drikkevarer
kl. ca. 19.30:Intern oplægsholder? Netværk og sparring i et åbent forum - evt. opdeling i mindre grupper afhængig af deltagerantallet.
Overvej gerne emner eller spørgsmål til de øvrige deltagere.
kl. 20.30: Opsummering i plenum
kl. 21.00: Tak for i aften

Såfremt du ikke er medlem af ErhvervsKvinder BestyrelsesKvinder, kan du som EK-medlem komme med i dette uden ekstra betaling. Der skal blot betales til selve arrangementerne, ligesom ved de sædvanlige medlemsarrangementer. Kontakt din lokale webansvarlig for at blive indmeldt i EKBK.

Ved for få tilmeldinger (under 20 personer) forbeholder vi os retten til at aflyse, og de indbetalte beløb vil blive tilbagebetalt.