Netværksgrupper i ErhvervsKvinder Fyn

I ErhvervsKvinder Fyn er der mulighed for at engagere sig i en netværksgruppe. Grupperne dannes løbende efter behov. Der er i øjeblikket 4 netværksgrupper.

Det er formanden, der er tovholder for dannelse af netværksgrupper, og har man interesse i at blive en del af en gruppe, henvender man sig til formanden. Når der er medlemmer nok til en gruppe, sendes invitationer ud til de interesserede, og hvis det ønskes, deltager formanden i det første møde.

Grupperne består som udgangspunkt af 8-10 medlemmer. Den enkelte gruppe sætter selv rammerne for møderne - d.v.s. hvor ofte, hvor længe, indhold på møderne m.v. Vælger man at melde sig ind i en netværksgruppe, forventes det, at man prioriterer at komme til møderne, så næsten alle deltager hver gang, da det betyder meget for gruppens dynamik og fællesskab.

De nuværende grupper er alle meget forskellige. En enkelt har eksisteret i 5 år - andre i 1-2 år. Nogle grupper har fast dagsorden og skiftende emner, der drøftes. Andre er mere uformelle.