Netværksgrupper

Formålet med netværksgrupper:

Netværksgrupper under Erhvervskvinder Esbjerg har til formål at udvikle sig gennem ny viden og erfaringsudveksling og sparring på de faglige og personlige udfordringer, der er forbundet med det at være erhvervskvinder i Syddanmark.

Deltagerkredsen:

I netværksgrupperne kan deltage alle medlemmer af ErhvervsKvinder Esbjerg.

Sammensætning

En netværksgruppe sammensættes ud fra et fælles interessefelt og bør udgøre et engageret og professionelt forum med passende størrelse; af bestyrelsen fastsat til mellem 3 - 12 aktive deltagere.

Deltagerne bør have tilknytning til eller arbejder indenfor netværksgruppens interesseområde. 

Når max. deltagerantallet er nået i en netværksgruppe, kan der opstartes en ny netværksgruppe med samme individuelle formål. Ved opstart af ny netværksgruppe vurderer bestyrelsen i samarbejde med tovholderen for den eksisterende netværksgruppe evt. overflytning af medlemmer for at støtte den nye gruppe i opstarten.

Organisering

Netværksgruppen refererer til bestyrelsen for ErhvervsKvinder Esbjerg.

Netværksgruppen skal konstituere sig selv med en tovholder. Tovholderen har det overordnede ansvar for at sikre, at de forventelige antal årlige møder afholdes. Gruppens navn omtales som ErhvervsKvinder Esbjerg xxxx (det overordnede emne navn eks. Salg, HR, Offshore 1, Offshore 2 mm).

Ved opstart skal den enkelte netværksgruppe definere, hvilke retningslinjer der er gældende for den enkelte gruppe i forhold til formål, emneområder og krav til gruppens deltagere i forhold til job og/eller kompetenceområder. 

Emneområder for netværksgruppen

Der henstilles til, at der tages udgangspunkt i ErhvervsKvinder Esbjergs overordnede strategi, men i øvrigt kan alle emner af fælles interesse tages op i Netværksgruppen.

Tovholderen er ansvarlig for at udarbejde en plan for netværkets fremtidige aktiviteter, som afstemmes med bestyrelsen i forhold til den overordnede aktivitetsplan, der er udarbejdet af bestyrelsen.

Vidensdeling

Netværksgruppen giver 1 gang årligt et resumé af årets aktiviteter til de øvrige medlemmer af ErhvervsKvinder Esbjerg på et af de ordinære medlemsmøder. Det forventes, at det er tovholderen fra den respektive netværksgruppe, der er ansvarlig for fremlæggelsen. Fremlæggelsen skal udover et ganske kort indlæg om årets aktiviteter indeholde information om netværkets medlemmer.

Mødestruktur

Mødestrukturen varierer fra netværksgruppe til netværksgruppe, og der bør tilstræbes mellem 4-7 møder årligt for at sikre fremdriften i netværksgruppen.

Tovholderen skal sikre, at der sendes mødeindkaldelser ud og sikre at såvel tid som sted er de øvrige netværksgruppe medlemmer i hænde i god tid.

Netværksgruppen kan til enhver tid inddrage egne interne ressourcer kortvarigt, og det forventes, at man som medlem af ErhvervsKvinder Esbjerg påtager sig denne forpligtelse og tilbyder sin ekspertise. 

Igangværende netværksgrupper i Erhvervskvinder, Esbjerg

* EK Offshore

* HR ledernetværk

* Salgsnetværk

* Selvstændige Erhvervdrivende

Er du interesseret?

Send straks en mail til Tina Halkjær på thn@esvagt.com.

 Hvorfor netværksgrupper?

* For at udvide dit personlige netværk - gennem andres netværk!

* For at opnå en fælles kompetenceudvikling, erfaringsudveksling og vidensdeling

* For at styrke dit tilhørsforhold til erhvervskvinder.dk

* For at få yderligere motivation til at deltage endnu mere aktivt i møder og netværke dér

 

NB! Deltagelse i netværksgrupper forudsætter, at man er fuldt betalende medlem af foreningen.