Dagsorden:

Kl. 16.30 Vi mødes på p-pladsen udenfor TV2 Bornholm i Åkirkeby. Vi går samlet ind i receptionen hvor Jan Jørgensen venter på os. 

Vi vil få en kort rundvisning og efterfølgende høre om mediesituationen på Bornholm. Hvordan både den internationale og danske udvikling på området reflekteres ned på øen. 

Kl. 18.00 Samles vi på plænen v. parkeringspladsen, hvor vi tager en fælles snak omkring jeres/vores tanker vedr. EKB i 2022. Der vil blive lagt specifikke spørgsmål op på vores FB side, som i bedes reflektere over. Alle input er velkomne. 

Kl. 18.30 Tak for i dag