Tag med når vi besøger Aalborg Havn og Teknisk Chef Mette Schmidt.

Efter en hyggelig middag hos Aalborg Havn, vil Mette tage os igennem hendes historie, og gøre os klogere på hvordan hun - med hendes værdisæt - bevæger sig i en mandsdomineret verden og håndterer rollen som Teknisk chef.

Mette er uddannet Civilingeniør og udover hendes rolle hos Aalborg Havn bidrager hun som:

  • Formand for IndsatsCenter Oliehavn Aalborg
  • Formand og Stifter af ErhvervsNetværk 9220
  • Styregruppemedlem af Center for Samskabelse (Aalborg Øst)
  • Medlem af tænketank - det østlige Aalborg
  • Sagkyndig for Danske Havne i visitationsudvalget i Natur- og Miljøklagenævnet vedr. dumpning af optaget havbundsmateriale - 2011 til 2018 
     

Denne aften skal vi også opleve Aalborg Havn by Night - bag porten.

Husk derfor varme sko og en varm jakke.

NB: Vi skal køre i bil rundt på Aalborg Havn, hvor vi på dagen planlægger hvem der kan køre med hinanden rundt.

Program:

17.30 – 18.00 Velkomst og Netværk

18.00 – 19.00 Spisning

19.00 – 20.00 Introduktion og oplæg v/Teknisk Chef Mette Schmidt

20.00 – 20.15  Pause 

20.15 – 21.00 Aalborg Havn by night – rundtur bag portene

21.00 – 21.30 Afrunding, nyt fra bestyrelsen og tak for i aften

Praktisk info:

Tid: Mandag d. 1. April

Sted: Aalborg Havn, Langerak 19, 9220 Aalborg Øst

Sidste tilmeldingsfrist: torsdag d. 28. marts

Såfremt du bliver forhindret i at deltage, husk at melde afbud.

Kontakt: Dorthe Thrane Carlsen

Pris for gæster er 300,00 kr., som inden mødet overføres via Netbank til: Reg.nr. 9280 og kontonr. 1945780742